s p o l e k    P O S Á Z A V S K Ý    P A C I F I K

železniční nostalgie,       historické lokomotivy,       zvláštní jízdy,       výlety pro skupiny i pro cestovní kanceláře,       péče o historické železniční budovy,     


P O S Á Z A V S K Ý    P A C I F I K  -  D O P R A V A  s. r. o.

pronájem lokomotiv,      přepravy po železnici,      nabídka práce kvalifikovaných dopravních zaměstnanců,      administrativní práce v železniční dopravě,      logistika


Z A H R A D N Í    Ž E L E Z N I C E    Z Á S M U C K A

stránky o zahradní drážce o rozchodu 30 centimetrů (nově na samostatné adrese)


Posázavský Pacifik Vám přeje šťastnou cestu po tomto webu                    

AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY Z ČINNOSTI

Putování Šternberskou historií 24.10.2015

120 let místní dráhy Benešov - Vlašim - poslední prázdninový víkend

Hradozámecká noc na Českém Šternberku 29.8.2015